Co charakteryzuje piasek płukany?

Realizacja inwestycji budowlanych wymaga sięgania po odpowiednie materiały, z jakich może powstać wznoszony obiekt. W zależności od jego charakteru i skali potrzebne mogą być różne ich rodzaje od betonu aż po rozmaite elementy stalowe czy ceramikę. W przypadku wykonywania prac przy tworzeniu infrastruktury komunikacyjnej, a więc linii kolejowych, autostrad czy tras szybkiego ruchu największe zapotrzebowanie wystąpi na rozmaite odmiany kruszyw drogowych. Zwykle będą to m.in. grysy, tłuczeń i żwiry czy najbardziej uniwersalny piasek. Warto jednak pamiętać, że ten ostatni jest oferowany w różnych postaciach, w tym jako płukany. Przekonajmy się, czym się on wyróżnia i gdzie się z niego korzysta.

Co trzeba wiedzieć o piasku?

Piasek to drobne kruszywo o uziarnieniu, które nie przekracza 2 mm. Składa się on z mieszanki kwarcu oraz rozmaitych krzemianów, w tym choćby miki czy niewielkich ilości innych minerałów. Na ogół pozyskuje się go w kopalniach odkrywkowych, gdzie jest wybierany koparkami, a nawet ładowarkami czołowymi. Przed przeznaczeniem do danego zastosowania ważne okaże się jednak wyeliminowanie z niego innych frakcji oraz pozbycie się zanieczyszczeń. Najczęściej odbywa się to przez przesiewanie oraz płukanie piasku przy użyciu sit odsączających. Zdarza się też, że materiał jest poddawany łamaniu, by uzyskać ostrzejsze krawędzie ziaren i tym samym wpłynąć na jego zagęszczalność. Po płukaniu piasek jest suszony w suszarniach bębnowych lub fluidyzacyjnych. Proces ten nie będzie często potrzebny, jeżeli w grę wchodzi używanie piasku rzecznego lub pozyskiwanego spod tafli wody przy zastosowaniu refulerów.

Do czego służy piasek płukany?

Piasek płukany jest używany tam, gdzie istnieją szczególne wymogi co do jego czystości i parametrów wytrzymałościowych np. przy produkcji specjalnych mieszanek betonowych, niektórych tynków, klejów bądź zapraw. Wysokiej jakości piaski są też stosowane poza budownictwem m.in. w odlewnictwie, przy produkcji szkła oraz podczas obróbki strumieniowej.