Realizacje

Zrealizowane dostawy:

  • DK 7 - Rdzawka - Nowy Targ
  • DK 28 - Medyka - Przemyśl
  • DK 11 - Obwodnica Olesna
  • DK 45 - Obwodnica Praszki
  • DK 9 / DK 74 - Obwodnica Opatowa
  • DK 19 - Miejsce Piastowe - Dukla
  • Obwodnica - Łopuszna - Waksmund
  • Obwodnica Hubenice - Kozłów
  • Budowa terminala LHS w Woli Baranowskiej