Modernizacja dróg

Modernizacja dróg jest kompleksową usługą polegającą na odbudowie i zmianie dotychczasowej, zniszczonej lub uszkodzonej nawierzchni dróg różnego rodzaju. Dzięki modernizacji dróg odnowiona nawierzchnia nie tylko wygląda estetycznie, ale także poprawia funkcjonalność drogi i parametry techniczne. W naszej ofercie znajduje się szeroki zakres prac ziemnych, które wykonujemy zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Modernizacje dróg określane są w prawie budowlanym mianem remontów nawierzchni oraz przebudowy i rozbudowy drogi. W zależności od ustaleń i zakwalifikowania prac lub robot drogowych, podczas modernizacji nie muszą być użyte takie same materiały, które tworzyły pierwotną powierzchnię drogi.

 

Na czym polega modernizacja dróg?

W zależności od projektu modernizacji drogi, zakres prac może się różnić. Modernizacja może obejmować między innymi wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, budowę pobocza i systemu odwodnienia, wydzielenie ścieżek rowerowych i dla ruchu pieszego lub oświetlenie drogi. Modernizacja drogi może także oznaczać przebudowę dróg skupiającą się na wyznaczeniu zjazdów, poszerzeniu pasów ruchu lub wprowadzeniu oznakowania dróg. Zmiana nawierzchni dróg również określana jest jako jej modernizacja. Prace związane z modernizacją drogi zleca jej właściciel, po otrzymaniu zezwolenia od zarządcy.

 

Etapy modernizacji dróg

Modernizacja dróg to złożone, wieloetapowe prace, które mają doprowadzić do powstania estetycznej powierzchni o doskonałych parametrach technicznych.

  1. Usunięcie starej konstrukcji drogowej.
  2. Usunięcie warstwy humusu.
  3. Przygotowanie gruntu
  4. Wykonanie nasypów,
  5. Zagęszczenie podłoża.
  6. Stabilizacja podłoża.
  7. Zastosowanie kruszywa.

Ważnym etap prac, który wpłynie na późniejszą jakość zmodernizowanej drogi jest odpowiednie dobranie grubości poszczególnych warstw. Biorąc pod uwagę m.in. natężenie ruchu na danym odcinku możemy również wybrać odpowiedni surowiec. Zarówno grubość warstw, jak i klasa materiałów sypkich muszą być dostosowane do wymagań danej drogi.

 

Utwardzanie modernizowanej drogi

O powodzeniu całego przedsięwzięcia świadczy również prawidłowe utwardzenie gruntu. Stabilizacja i utwardzenie podłoża pod modernizację drogi mają na celu podniesienie twardości drogi i jej odporności na spore obciążenia. Dostępne są również metody, wśród których wymienić można wymianę gruntu, konsolidację podłoża, a także zastosowanie spoiwa hydraulicznego. Spoiwa te twardnieją zarówno w wodzie, jak i na powietrzu pod wpływem wody. Metoda ta daje trwałe efekty, skutecznie wzmacnia podłoże i stabilizuje grunt. Dzięki temu spoiwa hydrauliczne są najczęściej stosowane podczas modernizacji dróg.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zachęcamy do kontaktu. Działamy na terenie całego kraju. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji na temat świadczonych usług. Gwarantujemy profesjonalne, rzetelne i terminowe podejście do realizowanej inwestycji.