Spoiwa i cementy dla drogownictwa

Wylewanie betonu

Ofertę handlową obejmującą spoiwa i cementy dla drogownictwa kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców związanych z budownictwem komunikacyjnym oraz inżynieryjnym. Zajmujemy się również dystrybucją sprzedawanych materiałów. Zapewniamy wysoką, powtarzalną jakość naszych produktów oraz jednorodność oferowanych spoiw. Wszystkie surowce, które znajdują się w naszej ofercie, spełniają wymagania określone w odnoszących się do nich normach: PN-EN 13282 dla hydraulicznych spoiw drogowych i PN-EN 197 dla cementów.

 

Jak użytkowane są cementy i spoiwa?

Cementy i spoiwa wykorzystywane są przede wszystkim w zakresie budownictwa komunikacyjnego ­ drogowego, mostowego, kolejowego i lotniskowego – do budowy, remontu i modernizacji infrastruktury. Jednak materiały te znajdują również zastosowanie w innych obszarach przemysłowego sektora gospodarki, w tym w budownictwie kubaturowym.

Zarówno oferowane spoiwa, jak i cementy dla drogownictwa, powszechnie używane są do stabilizacji podłoża, scalania gruntów oraz poprawy ich ogólnych parametrów. Cementy mogą także być stosowane jako składniki różnego typu mieszanek, w tym zapraw i betonów oraz wchodzić w skład prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Natomiast spoiwa dla drogownictwa są wykorzystywane do produkcji mieszanek mineralnych oraz osuszania gruntów o różnym stopniu zawilgocenia.