Kruszywa kolejowe

Kamienie

Ofertujemy kruszywa kolejowe o różnej frakcji, które są wykorzystywane w roli podsypki tłuczniowej podczas wykonywania nawierzchni torowej, a także surowca do modernizacji i remontu linii kolejowych. Nasz asortyment obejmuje tłuczeń o różnych frakcjach oraz mieszanki kruszyw łamanych. Oferowane kruszywa kolejowe mają wymagane certyfikaty. Sprzedajmy wyłącznie surowce spełniające kryteria określone w normie PN-EN 13450.

Dobór kruszywa kolejowego jest zależny od wytycznych wydanych przez Instytut Kolejnictwa. Pomagamy w wyborze najlepszego rozwiązania, które będzie idealnie dopasowane do określonych wymagań technicznych. Zapewniamy dostawę kruszyw na terenie województwa świętokrzyskiego oraz innych części Polski.

 

Wymagania dotyczące kruszywa kolejowego

Oferowane przez nas kruszywa kolejowe wykorzystywane do tworzenia podsypki torowej muszą spełniać szereg wymogów. Najczęściej wykonywane są ze skał magmowych, metamorficznych i osadowych. Kruszywa narażone są na wiele lat eksploatacji na zmienne warunki atmosferyczne. Ważne jest, aby odznaczały się one:

  • mrozoodpornością,
  • wysoką wytrzymałością na ściskanie,
  • odpornością na rozdrabnianie,
  • niską podatnością na ścieranie,
  • małą nasiąkliwością,
  • odpowiednim uziarnieniem.

Rodzaj kruszywa kolejowego wybiera się pod względem typu linii kolejowej, którą określa się poprzez maksymalną prędkość, nacisk na oś lokomotywy i wagonów.
W normie PN-EN 13450 znajdują się zapisy dotyczące kształtu kruszywa (w tym jego wymiary, zawartość pyłów, kształt ziarna i zawartość ziaren długich) oraz wymagań fizycznych (w tym rodzaj surowca skalnego i jego trwałość).

Kruszywo kolejowe można podzielić na naturalne i z recyklingu. Użycie tłucznia z recyklingu dopuszcza norma PN-EN 13450, jednak bezwzględnie musi on spełniać określone przez nią wymagania. Wyróżnia się trzy klasy podsypki tłuczniowej pod względem jakości surowca skalnego oraz trzy gatunki w zależności od przetworzenia surowca skalnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, która obejmuje m.in. sprzedaż kruszywa pod postacią mieszanek, a także tłucznia o różnych frakcjach. Zamówione kruszywa mogą zostać dostarczone do klienta. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w celu uzyskania dodatkowych informacji.