Kruszywa kolejowe

Kamienie

Ofertujemy kruszywa kolejowe o różnej frakcji, które są wykorzystywane w roli podsypki tłuczniowej podczas wykonywania nawierzchni torowej, a także surowca do modernizacji i remontu linii kolejowych. Nasz asortyment obejmuje tłuczeń o różnych frakcjach oraz mieszanki kruszyw łamanych. Oferowane kruszywa kolejowe mają wymagane certyfikaty. Sprzedajmy wyłącznie surowce spełniające kryteria określone w normie PN-EN 13450.

Dobór kruszywa kolejowego jest zależny od wytycznych wydanych przez Instytut Kolejnictwa. Pomagamy w wyborze najlepszego rozwiązania, które będzie idealnie dopasowane do określonych wymagań technicznych. Zapewniamy dostawę kruszyw na terenie województwa świętokrzyskiego oraz innych części Polski.

 

Wymagania dotyczące kruszywa kolejowego

Oferowane przez nas kruszywa kolejowe wykorzystywane do tworzenia podsypki torowej muszą spełniać szereg wymogów. Najczęściej wykonywane są ze skał magmowych, metamorficznych i osadowych. Kruszywa narażone są na wiele lat eksploatacji na zmienne warunki atmosferyczne. Ważne jest, aby odznaczały się one:

  • mrozoodpornością,
  • wysoką wytrzymałością na ściskanie,
  • odpornością na rozdrabnianie,
  • niską podatnością na ścieranie,
  • małą nasiąkliwością,
  • odpowiednim uziarnieniem.

Rodzaj kruszywa kolejowego wybiera się pod względem typu linii kolejowej, którą określa się poprzez maksymalną prędkość, nacisk na oś lokomotywy i wagonów.
W normie PN-EN 13450 znajdują się zapisy dotyczące kształtu kruszywa (w tym jego wymiary, zawartość pyłów, kształt ziarna i zawartość ziaren długich) oraz wymagań fizycznych (w tym rodzaj surowca skalnego i jego trwałość).

Kruszywo kolejowe można podzielić na naturalne i z recyklingu. Użycie tłucznia z recyklingu dopuszcza norma PN-EN 13450, jednak bezwzględnie musi on spełniać określone przez nią wymagania. Wyróżnia się trzy klasy podsypki tłuczniowej pod względem jakości surowca skalnego oraz trzy gatunki w zależności od przetworzenia surowca skalnego.

 

Rodzaje kruszyw kolejowych

Kruszywa kolejowe można podzielić na trzy główne grupy, które różnią się między sobą właściwościami oraz zastosowaniem. Pierwsza grupa to kruszywa tłuczone, które uzyskuje się z kamienia naturalnego, takiego jak bazalt, diabaz czy granit. Kruszywa te charakteryzują się dużą wytrzymałością na ściskanie oraz odpornością na ścieranie. Druga grupa to kruszywa żwirowe, które pozyskuje się z naturalnych złóż żwiru. Są one lżejsze od kruszyw tłuczonych i mają mniejszą wytrzymałość na ściskanie. Ostatnia grupa to kruszywa sztuczne, które powstają w wyniku przetworzenia odpadów przemysłowych, takich jak żużel hutniczy czy popiół lotny. Wybór danego typu kruszywa kolejowego będzie miał istotny wpływ na jakość wytworzonej warstwy podtorza, podkładów kolejowych oraz nasypów.

 

Co oznacza oznaczenie kruszywa C50/30?

Kruszywa kolejowe są oznaczane według normy PN, która określa ich właściwości fizyczne i mechaniczne. Oznaczenie C50/30 odnosi się do kruszywa tłuczonego o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej 50 MPa oraz granulacji 30 mm. W praktyce oznacza to, że kruszywo to jest odpowiednie do stosowania w warstwach podtorza kolejowego, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na obciążenia dynamiczne oraz odporność na ścieranie. Oznaczenia takie jak C50/30 pozwalają na łatwe ustalenie właściwości danego kruszywa oraz jego zastosowania w konkretnych pracach budowlanych. Jako renomowany dostawca kruszyw dla kolejnictwa gwarantujemy najwyższą jakość materiałów i ich pełną zgodność z deklarowaną kategorią.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, która obejmuje m.in. sprzedaż kruszywa pod postacią mieszanek, a także tłucznia o różnych frakcjach. Zamówione kruszywa mogą zostać dostarczone do klienta. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w celu uzyskania dodatkowych informacji.