Spoiwa drogowe

Ulica

Oferujemy hydrauliczne spoiwa drogowe, znajdujące zastosowanie w budownictwie drogowym i inżynieryjnym, stanowiącym alternatywę dla tradycyjnych spoiw, takich jak cement portlandzki czy wapno hydrauliczne. Nasze materiały są zgodne z normą PN-EN 13282, która określa wymagania prawne dotyczące tychże produktów wprowadzanych na rynek. Ich głównym składnikiem jest klinkier portlandzki, który został uzupełniony starannie dobranymi dodatkami mineralnymi wpływającymi na polepszenie jego właściwości. Nasze spoiwa drogowe dostępne są w wersjach o różnych parametrach wytrzymałości na ściskanie.

 

Zastosowanie spoiw drogowych

Główną funkcją pełnioną przez spoiwa drogowe jest osuszanie gruntów, ulepszanie podłoży, a także scalanie ich i poprawa ich nośności. Mogą być wykorzystywane m.in. przy budowie i ulepszaniu podłoży, budowie  nasypów  w budownictwie drogowym, jak i w celu polepszenia parametrów podłoża pod obiekty przemysłowe, usługowe czy mieszkalne. Jednak podstawowym zastosowaniem tego materiału jest stabilizacja gruntów w budownictwie komunikacyjnym – przy budowie oraz modernizacjach różnego typu dróg, infrastruktury portów lotniczych czy nawierzchni kolejowych. Spoiwa drogowe używane są również do produkcji mieszanek mineralnych.

 

Zalety naszego spoiwa drogowego

Proponowane przez nas spoiwa drogowe charakteryzują się wysoką wodożądnością, dlatego doskonale sprawdzają się do osuszania gruntów o różnym zawilgoceniu. Wśród ich pozostałych atutów można wymienić normalny przyrost wytrzymałości oraz bardzo dobrą odporność na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas spoiwa wykazywały się wysoką jakością oraz jednorodnością i powtarzalnością.