Stabilizacja gruntów

Walec

Zajmujemy się stabilizacją gruntów na terenie Kielc, województwa świętokrzyskiego, ale współpracujemy też z kontrahentami z innych części Polski. Usługa utwardzania podłoża jest konieczna przy przeprowadzaniu wielu prac budowlanych. Powinno się ją wykonać zawsze, gdy konieczne jest wzmocnienie podłoża. Najczęściej wykonujemy stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym i cementem. Przy przeprowadzeniu stabilizacji gruntów podejmujemy się również pozostałych rodzajów prac związanych z modernizacją dróg lub ich przebudową. Dzięki stosowaniu nowoczesnych procesów technologicznych naszym klientom oferujemy sprawną realizację prac stabilizacji gruntu i utwardzania podłoża, które pozwalają na szybkie oddanie dróg do użytku.

 

METODY STABILIZACJI GRUNTÓW

Wśród działań z zakresu utwardzania podłoża, mających na celu poprawę nośności podłoża można wymienić m.in. wymianę gruntu, a także wypieranie lub konsolidację podłoża. Jedną z najpopularniejszych metod stabilizacji gruntu jest wykorzystanie w tym celu spoiwa hydraulicznego. To rozwiązanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem np. cementu, popiołów lotnych, wapna lub innych sypkich materiałów wiążących o wymaganych cechach.

Proces stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym rozpoczyna się od odpowiedniego przygotowania gruntu. Następnie wybrane spoiwo hydrauliczne, dopasowane do cech gleby, zostaje rozsypane i wymieszane z gruntem. Ostatnim etapem jest zagęszczanie podłoża i jego pielęgnacja.