Co wpływa na stan nawierzchni asfaltowej?

Drogi wykonywane są najczęściej z wykorzystaniem nawierzchni asfaltowej. Jednak z czasem ulega uszkodzeniu. Dlaczego tak jest?

 

Wykonanie drogi asfaltowej a jej jakość

Każda inwestycja powinna być zrealizowana w odpowiednim standardzie. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że posłuży przez długi czas. Dotyczy to również dróg. Niestety wielokrotnie popełniane są błędy, które skutkują niszczeniem nawierzchni asfaltowej. Pierwszym etapem jest odpowiednia stabilizacja gruntów, którą wykona firma EM TRADE DEVELOPMENT. To absolutna podstawa, od której zależy tak naprawdę wszystko. Jeśli pod wpływem ciężaru pojazdów oraz pracy Ziemi, grunt będzie się obsuwał, wówczas stan nawierzchni się pogorszy. Kluczowe jest wybranie warstwy humusu, wykorzystanie wysokiej jakości kruszyw i dalsze prace, których celem jest stworzenie podstawy pod wykonanie drogi. Im ten etap będzie solidniej przeprowadzony, tym droga będzie trwalsza.

Czemu nawierzchnia niszczeje?

Nawierzchnia asfaltowa niszczeje wraz z kilkoma czynnikami, których nasilenie przyspiesza zużycie struktury. Podstawę stanowią intensywność ruchu pojazdów oraz ich obciążenie. Te dwa elementy powodują najzwyczajniej, że nawierzchnia niszczeje. W strukturze tworzą się wgłębienia, rozwarstwia się. W szczeliny dostaje się woda, która w zimie zamarzając, rozsadza asfalt. Bardzo wysokie upały również nie służą trwałości nawierzchni asfaltowej. Rozgrzana warstwa robi się plastyczna, a co za tym idzie, o wiele prościej rozchodzi się przy większym ciężarze oraz intensywniejszym ruchu. Kluczowe są także szczepność kół z drogą, prędkość osiągana przez samochody i równość podłużna. Dlatego też wszystkie skrzyżowania, zatoki autobusowe czy drogi szybkiego ruchu z dopuszczonym ruchem dla pojazdów ciężarowych, o wiele częściej ulegają uszkodzeniu. Warto także przypomnieć, że jeśli stabilizacja gruntu pod drogą będzie wątpliwej jakości, wówczas nacisk na nawierzchnię wywoła w niej dziury, które będzie trzeba łatać.