Czym są spoiwa drogowe i jaką funkcje pełnią?

Spoiwem w budownictwie nazywamy rodzaj aktywnego chemicznie związku, który po odpowiednim połączeniu zwykle z wodą twardnieje i zyskuje własność wiązania z podłożem, w przeciwieństwie do np. asfaltu, który jest warstwą powierzchniową i ze względu na brak wspomnianej aktywności chemicznej uznawany jest za lepiszcze, a nie spoiwo budowlane.

 

Czym są spoiwa drogowe?

Spoiwa to specjalne substancje, które stosowane są w budownictwie jako tzw., stabilizatory gruntu. Dzielą się one na dwie kategorie: powietrzne — których proces wiązania jest możliwy w środowisku powietrznym np. gips, wapno palone, hydrauliczne — gdzie wiązanie i nadanie cech wytrzymałościowych podłożu jest uzyskiwane na powietrzu i pod wodą np. cement portlandzki. Spoiwa drogowe są dobrym uzupełnieniem spoiw mineralnych, czyli tych znanych z ogólnobudowlanych zastosowań jak wapno czy cement. Stosowane są one do wykonywania w drodze warstw konstrukcyjnych w przypadku mieszanek związanych mowa jest o podbudowach pomocniczych dla kategorii ruchu KR3-KR7 bądź zasadniczych, dla kategorii ruchu KR1-KR7, a także warstwy mrozochronnej dla kategorii ruchu KR1-KR4. Drugą grupę spoiw tworzą te służące tworzeniu warstw konstrukcji dla gruntów związanych, czyli warstwy ulepszonego podłoża, podbudowy pomocniczej dla kategorii ruchu KR3-KR4 i podbudowy zasadniczej dla kategorii ruchu KR1-KR2.

Dlaczego warto postawić na hydrauliczne spoiwa drogowe?

Spoiwa hydrauliczne dla drogownictwa stosowane są do osuszania, uzdatniania i stabilizacji gruntów o różnym stopniu zawilgocenia i uziarnienia, a także zwiększenia jego nośności. Cechują się wysoką zdolnością wiązania, dzięki stabilnemu przyrostowi wytrzymałości oraz bardzo dobrej odporności na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, cechują się dużą jednorodnością i powtarzalnością. Na rynku stosowanych jest kilka ich podtypów o wytrzymałości 5 MPa, 12,5 MPa, 22,5 MPa oraz 32,5 MPa.