Do czego wykorzystuje się tłuczeń drogowy?

Zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia założonych przez projektanta parametrów eksploatacyjnych i wytrzymałościowych. Szczególne znaczenie będą one miały w przypadku inwestycji liniowych, które wymagają doskonałej odporności na obciążenia dynamiczne oraz uwzględnienia właściwości podłoża. Przy budowie infrastruktury drogowej dużą wagę należy więc przykładać do wyboru właściwego kruszywa. Wśród najczęściej potrzebnych w drogownictwie i kolejnictwie znajduje się tłuczeń. Przekonajmy się, czym jest i w jakim charakterze jest używany.

Czym jest tłuczeń?

Tłuczeń to kruszywo drogowe, które jest zaliczane do tzw. kruszyw łamanych, a więc pozyskiwanych przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych do odpowiedniego uziarnienia. W tym przypadku będą to frakcje zawierające się w przedziale 31,5–63 mm, choć w niektórych zastosowaniach potrzebne mogą się okazać bardziej zawężone wymiary np. 31,5–50. Ma on kształt prostopadłościanu lub ostrosłupa. Co ważne, tłuczeń jest wytwarzany ze skał magmowych, a więc takich, które powstały pod wpływem wysokich temperatur i znacznego ciśnienia, co przełożyło się na ich gęstość oraz twardość, a tym samym wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. W przypadku tłucznia najczęściej stosowanym materiałem skalnym jest bazalt, a także również mający pochodzenie wulkaniczne melafir nazywany też paleobazaltem i mający czerwonobrunatne lub zielonoczarne zabarwienie czy porfir bezkwarcowy.

Do czego używany jest tłuczeń?

Tłuczeń jest stosowany tam, gdzie potrzebna jest szczególna wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. Wykorzystuje się go głównie do przygotowywania podbudów dróg, a także jako podsypkę kolejową, a więc materiał, na którym układa się podkłady i szyny tworzące dany szlak. Warto pamiętać, że tłuczeń musi cechować się odpowiednim poziomem wytrzymałości na ściskanie i rozdrabnianie, mrozoodpornością, a także odpornością na wietrzenie.