Jak dobiera się spoiwa hydrauliczne i cementy?

Obiekty budowlane muszą gwarantować odpowiednią stabilność, odporność na czynniki zewnętrzne, a także wymaganą trwałość. Ich parametry użytkowe zależą w dużej mierze od przygotowanego projektu i zastosowania przez wykonawcę właściwej technologii oraz jakości wykorzystanych materiałów. Przy większości inwestycji kubaturowych, realizowanych w drogownictwie, kolejnictwie czy budownictwie wodnym kluczowe znaczenie ma jakość i rodzaj użytych spoiw hydraulicznych oraz cementów wybranych do produkcji betonu. Przyjrzyjmy się bliżej charakterystyce tych materiałów.

 

Czym charakteryzują się spoiwa hydrauliczne?

Spoiwa hydrauliczne są używane w celu ustabilizowania gruntu oraz uzyskania potrzebnej nośności przez związanie znajdującej się w podłożu wody oraz zwiększenie sztywności jego szkieletu. Składają się one z cementu lub wapna oraz popiołów krzemionkowych, wapiennych i węglowych. Dzięki wprowadzaniu odpowiedniej mieszanki, kruszywa, będące składnikiem występującego w danym miejscu gruntu mogą zostać zespolone za sprawą wiązania hydraulicznego. Zwiększenie odporności podłoża na obciążenia uzyskuje się również dzięki zmniejszeniu kapilarności oraz zagęszczalności poprzez wyeliminowanie pustek powietrznych występujących między drobinami poszczególnych minerałów. Przy pomocy spoiw hydraulicznych ulepsza się podłoża zawierające m.in. piaski, pyły, żwiry lub gliny. Stabilizacja gruntu spoiwami hydraulicznymi jest też powszechną praktyką w drogownictwie.

Co wyróżnia cementy używane do produkcji betonu?

Produkcja betonu wymaga scalenia ziaren użytego kruszywa dobranego w zależności od przeznaczenia mieszanki przy użyciu odpowiedniego spoiwa mineralnego, którym najczęściej jest cement, twardniejący w wyniku zachodzących przemian fizykochemicznych i nadający materiałowi odpowiednią strukturę. Poza cementem oraz kruszywem do betonu wprowadza się dodatki modyfikujące jego właściwości np. urabialność. Mogą nimi być żużle wielkopiecowe, popioły lotne czy pyły krzemionkowe. Rodzaj cementu uwarunkowany jego składem chemicznym oraz uzyskiwaną dzięki nim charakterystyką w zakresie wytrzymałości na ściskanie, odporności na czynniki zewnętrzne, odkształcalności i trwałości jest uzależniony od parametrów gotowego wyrobu lub konstrukcji. Znaczenie ma zarówno wytrzymałość, jak i kwestie związane z procesem wiązania oraz koniecznej pielęgnacji.