Jak przygotować działkę pod budowę domu?

Budowa własnego domu jednorodzinnego to najchętniej wybierana metoda zapewnienia sobie komfortowej i dającej pełną swobodę przestrzeni do życia. Rozpoczęcie takiej inwestycji wymaga jednak właściwego przygotowania działki, na której ma się znaleźć wznoszony obiekt. Kluczową kwestią okaże się zwykle wykonanie niezbędnych prac ziemnych. Przekonajmy się, na czym mogą one polegać i sprawdźmy, dlaczego są ważne.

Jak wyglądają roboty ziemne?

Zakres prac niezbędnych do przygotowania działki do budowy domu jest uzależniony od tego, w jaki sposób była ona użytkowana wcześniej. Jeżeli znajdują się na niej jakieś obiekty budowlane, konieczne może się okazać ich wyburzenie albo rozbiórka. W większości przypadków nie obejdzie się także bez pozbycia się porastającej posesję roślinności w miejscach, gdzie koliduje ona z planem zagospodarowania terenu. Poza karczowaniem drzew czy wycięciem krzaków trzeba także zadbać o niwelację terenu, a więc usunięcie wszelkiego rodzaju pagórków czy właściwe zasypanie zagłębień. Przed przystąpieniem do tworzenia wykopów pod fundamenty należy też pamiętać o zebraniu warstwy ziemi biologicznie czynnej, czyli tzw. humusu.

Jakie prace mogą okazać się konieczne przy przygotowywaniu działki?

Podstawową kwestią, o którą trzeba zadbać przy wznoszeniu budynku mieszkalnego, jest zastosowanie rodzaju fundamentowania dopasowanego do danego obiektu i panujących warunków geologicznych. Jeżeli nie zostały one właściwie rozpoznane wcześniej, podczas prac ziemnych może się okazać, że nie obejdzie się bez wymiany części podłoża lub konieczne będzie jego odpowiednie ulepszenie. W sytuacji, gdy nie można zdecydować się na metody mechaniczne, a więc zagęszczanie powierzchniowe lub wgłębne, rozwiązaniem może być użycie właściwego spoiwa hydraulicznego, które po wymieszaniu z gruntem rodzinnym poprawi jego nośność i zapobiegnie osiadaniu budynku oraz wynikającym z tego uszkodzeniom.