Jak ulepszyć parametry podłoża przed budową hali przemysłowej?

Budowa obiektów przemysłowych jest zwykle prowadzona w technologii hal stalowych, które nie wymagają tradycyjnego fundamentowania, ponieważ cała konstrukcja opiera się na stopach fundamentowych, a ich posadzka jest wykonywana bezpośrednio na odpowiednio przygotowanym podłożu. Choć budynki tego rodzaju mają stosunkowo niewielką masę, przed realizacją takich inwestycji niezbędne może się okazać kompleksowe utwardzanie podłoża. Przekonajmy się, w jaki sposób można to zrobić.

Jak ulepsza się podłoże?

Grunt rodzimy nie zawsze ma parametry pozwalające na dobre przyjmowanie obciążeń czy zagwarantowanie stawianej konstrukcji właściwej stabilności. Sytuację w tym zakresie można jednak znacznie poprawić bez uciekania się do radykalnych i kosztownych posunięć jak wymiana podłoża czy zastosowanie palowania. Jeżeli projektant zakłada, że klasyczne oddziaływania mechaniczne związane z powierzchniowym lub wgłębnym zagęszczaniem gruntu nie przyniosą podwyższenia nośności i zwiększenia odporności na osiadanie, w grę może wchodzić użycie metod ulepszania chemicznego. Łączą się one na wprowadzeniem do podłoża i wymieszaniem z gruntem rodzimym dopasowanego do jego charakteru spoiwa, które zwiąże znaczną część danej substancji mineralnej. Techniki te będą niezastąpione, jeżeli warunki geologiczne nie pozwalają na poleganie na metodach mechanicznych np. z uwagi na wysoką wilgotność podłoża.

Czego można użyć jako spoiwa hydraulicznego?

Spoiwem hydraulicznym może być cement sprawdzający się m.in. przy frakcjach piaskowych i pyłowych, a także wapno doskonałe na podłożach spoistych, ale również iłach i pyłach. W grę wchodzi zarówno wapno hydratyzowane, jak i palone, zalecane zwłaszcza na terenach o wysokiej wilgotności. Spoiwem hydraulicznym mogą być też popioły lotne, żużleklinkier portlandzki. W niektórych przypadkach możliwe jest też użycie spoiw na bazie emulsji bitumicznych.