Jakie czynności zalicza się do robót ziemnych?

Roboty ziemne to działania niezbędne do tego, żeby można było prawidłowo przygotować teren pod budowę. Mają one charakter wstępny, ale bynajmniej nie zbędny. Więcej, stanowią one fundament, na którym można opierać dalsze funkcjonowanie konstrukcji i dzięki któremu da się posuwać pracę naprzód. Warto więc wiedzieć, co właściwie zalicza się do robót ziemnych.

 

Rodzaje robót ziemnych

Absolutnym fundamentem, jeśli idzie o roboty ziemne, są, jak sama ich nazwa wskazuje, roboty podstawowe. Jest ich trochę, bo zalicza się do nich chociażby takie działania jak: 

 • makroniwelacja
 • wykopy liniowe
 • wykopy wąskoprzestrzenne
 • ostateczne ukształtowanie terenu

Roboty podstawowe to jednak tylko jedna część całego spektrum robót ziemnych. Duże znaczenie ma także grupa, którą określa się mianem robót wykończeniowych. Ona również jest dosyć szeroka, bo tworzą ją działania tak różne jak:

 • wykopy pod ławy
 • wykopy pod stropy
 • wykopy przestrzenne
 • nasypy
 • wyrównywanie skarp
 • mikroniwelacje
 • rozkład ziemi roślinnej
 • rozkład darni
 • aranżacje małej architektury

Żadne prace w terenie nie byłyby jednak kompletne, gdyby nie towarzyszyły im określone działania przygotowawcze i porządkowe. W końcu do każdej pracy trzeba się przygotować i po każdej pracy trzeba posprzątać. Dlatego trzecią grupę robót ziemnych stanowią właśnie prace przygotowawcze i porządkowe. Ich odmiany to między innymi:

 • wycinka drzew
 • usuwanie darni
 • karczowanie
 • wytyczanie obrysu budowli
 • odprowadzanie wód odpadowych

Jak widać, spektrum robót ziemnych jest naprawdę szerokie. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie kompleksowych działań, które zakończą się sukcesem. Prace te można oczywiście dzielić tak jak powyżej, ze względu na moment wykonywania. Istnieje jednak także i taka możliwość, żeby roboty ziemne dzielić z uwagi na miejsce przeprowadzania. Wtedy wyróżnia się wśród nich wykopy i nasypy. Tak czy inaczej, trzeba przyznać, że grupa robót ziemnych jest naprawdę zróżnicowana