Jakie rodzaje piasku stosuje się przy budowie infrastruktury drogowej?

Prowadzenie robót budowlanych wymaga korzystania z materiałów o charakterystyce odpowiedniej dla specyfiki wznoszonego obiektu. W przypadku drogownictwa i kolejnictwa szczególne znaczenie będzie miało używanie znacznej ilości kruszyw naturalnych i sztucznych. Wśród nich największą popularnością cieszą się kruszywa drobne, między którymi znajdują się przede wszystkim piaski, żwiry oraz będąca ich mieszanką pospółka. Przy budowie infrastruktury drogowej w największych ilościach zużywane są rozmaite rodzaje piasków. Przyjrzymy się temu nieco bliżej.

Co trzeba wiedzieć o piasku?

Piasek to kruszywo naturalne składające się z krzemionki oraz różnych typów krzemianów np. miki. Cechuje się uziarnieniem wynoszącym do 2 mm i może występować w postaci zasypowej oraz kwalifikowanej, a więc poddanej uszlachetnieniu. Najczęściej w grę wchodzi tu płukanie i suszenie, które ma na celu pozbycie się zanieczyszczeń i ujednolicenie struktury piasku. Stosuje się również piaski łamane, w których ziarna są poddawane procesowi mającemu na celu nadanie im nieregularnego kształtu z ostrymi krawędziami, co przekłada się na większą zagęszczalność. Piaski są też przesiewane, co poza oczyszczaniem umożliwia podział na frakcje.

Do czego wykorzystuje się piasek w drogownictwie?

Piasek podczas budowy infrastruktury drogowej służy do przygotowywania podłoża oraz wykonywania konstrukcji ziemnych. Powstaje z niego podbudowa dróg, a także usypywane są wiadukty i skarpy. Jest też konieczny do pozyskiwania betonu potrzebnego do otrzymania elementów niezbędnych budowli, a często także nawierzchni, gdy chodzi o drogi ekspresowe czy autostrady. Piaski są też używane przy realizacji prac pomocniczych np. układaniu drenaży i odwodnień czy jako zasypka przy rozkładaniu instalacji elektrycznych albo tworzeniu przepustów.