Jakie zalety daje dodawanie popiołów lotnych do mieszanek betonowych?

Mieszanka betonowa to produkt budowlany, który wyróżnia się dużą wytrzymałością i odpornością na działanie czynników zewnętrznych. Najczęściej wykorzystuje się go do budowy dróg, czy fundamentów. Co ciekawe do betonu często daje się popioły lotne, które mogą znacząco poprawić jego właściwości. Z poniższego wpisu dowiesz się, czym jest popiół lotny i jaki ma wpływ na mieszankę betonową. Zapraszamy do lektury.

 

Czym jest popiół lotny?

Popiół lotny to surowiec, który powstaje w wyniku spalania węgla w elektrowniach, czy elektrociepłowniach. Ma on postać drobnego pyłu, a poszczególne ziarna mają kształt kulisty. Wyróżnić można popiół krzemionkowy, krzemionkowo-glinowy i wapienny, a każdy z nich jest często stosowany, jako dodatek do mieszanki betonowej. Podczas zakupu popiołu lotnego warto zwrócić uwagę na jakość produktu. Powinien on być zgodny z ustalonymi normami i powinien też spełniać wymagania prawne dotyczące właściwości chemicznych i fizycznych.

Jak popiół lotny wpływa na mieszankę betonową?

Popiół lotny najczęściej wykorzystuje się w celu poprawy reologii, czyli konsystencji mieszanki, ale też, jako domieszkę do cementu i spoiw drogowych. Popiół lotny po dodaniu do mieszanki betonowej poprawia jej urabialność i korzystnie wpływa na optymalizację czasu wiązania mieszanki. Ponadto zwiększa wytrzymałość betonu i obniża ciepło hydratacji. Co więcej, dodanie popiołu lotnego do mieszanki betonowej może też zwiększyć jego odporność na działanie czynników chemicznych i uszczelnić strukturę betonu. Kolejną korzyścią z zastosowania popiołu lotnego jest obniżenie kosztów produkcji, dzięki możliwości optymalizacji receptury mieszanki betonowej.