Na czym polega stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym?

Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym to proces, który ma na celu poprawę właściwości fizycznych gruntu. Jest to konieczne, gdy grunt nie nadaje się do celów budowlanych lub gdy trzeba go wzmocnić w określonym celu. Na czym dokładnie polega proces stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym? Jakie są korzyści ze stabilizacji gruntu? Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem!

Jak przebiega proces stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym?

Proces stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym zaczyna się od przygotowania gruntu. Gleba jest wówczas oczyszczana z wszelkich zanieczyszczeń, takich jak kamienie, korzenie i inne materiały organiczne. Następnie na grunt nakłada się spoiwo hydrauliczne w formie popiołów lotnych lub cementu, które jest mieszane z glebą za pomocą specjalnych maszyn. Po wymieszaniu gleba jest zagęszczana i wyrównywana, a następnie zostaje poddana procesowi utwardzania. Dzięki temu grunt zwiększa swoją nośność i jest wzmocniony. Popularnymi metodami stabilizacji gruntu są też:

  • wymiana podłoża,
  • wypieranie,
  • konsolidacja podłoża.

Czym są spoiwa hydrauliczne i jakie mają cechy?

Spoiwa hydrauliczne to materiały, które są stosowane w procesach stabilizacji gruntu w celu poprawy jego właściwości fizycznych. Często wykorzystuje się je także w produkcji betonu oraz zapraw cementowych. Cechą charakterystyczną spoiw hydraulicznych jest twardnienie pod wpływem wody. Ponadto wyróżniają się one wysoką wytrzymałością i trwałością także w środowisku wodnym. Mają one także niski skurcz, niską przepuszczalność, dobrą przyczepność i doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. Dodatkowo są nietoksyczne, niepalne i przyjazne dla środowiska. Do popularnych spoiw można zaliczyć cement portlandzki oraz wapno hydrauliczne.