Rola spoiw hydraulicznych przy modernizacji dróg

Budowa i modernizacja dróg wymaga wykorzystania specjalistycznych materiałów budowalnych, które sprawiają, że konstrukcja wytrzymuje ogromne obciążenia oraz zmienne warunki pogodowe. Muszą być dobrze dobrane do rodzaju prowadzonych prac. Jednym z takich materiałów są spoiwa hydrauliczne. Czym one są dokładnie i jaka jest ich rola w procesie odbudowy dróg?

 

Czym są spoiwa hydrauliczne?

W związku ze wzrostem liczby inwestycji budowlanych w kraju ekipy budowlane sięgają coraz częściej po nowoczesne spoiwa, które są uzupełnieniem spoiw mineralnych od lat wykorzystywanych w budownictwie. Stosowane obok zwykłego cementu czy wapna jako jedna z warstw konstrukcji dróg, ścieżek dla rowerów i dla pieszych, mają specyficzne parametry techniczne.

Spoiwa hydrauliczne nazywane są inaczej wodotrwałymi, co oznacza, że twardnieją zarówno w wodzie, jak i na powietrzu, ale pod wpływem działania wody. Jednym z nich są spoiwa drogowe, szczegółowo dopracowane mieszanki cementu, wapna, ubocznych produktów spalania jak popiół czy żużel i mogą być szybko lub normalnie wiążące. Inne przykładowe spoiwa tego typu to choćby cement portlandzki i wapno hydrauliczne.

Jaką rolę pełnią spoiwa hydrauliczne?

Ich największą zaletą jest fakt, iż są odporne na działanie wody. Mimo że wiązanie zachodzi w jej obecności, to późniejszy kontakt z cieczą nie zmienia ich parametrów. To znaczy drogi i jezdnie budowane z użyciem spoiw hydraulicznych na terenie, gdzie występują duże opady lub istnieje ryzyko okresowego zalewania, mają zdecydowanie większą szansę na przetrwanie bez żadnych szkód.

Tego typu spoiwa mają stabilizować grunt, ulepszać i wzmacniać teren, na którym prowadzone są prace, szczególnie tam, gdzie znajdują się przewilgocone grunty lub te o niskiej nośności z piasków, pyłów czy glin. Dzięki nim następuje poprawa ich nośności, zagęszczalności, są odporne również na niskie temperatury i można stabilizować duże obszary w dość krótkim czasie. Spoiwa są bezpieczniejsze dla środowiska, nie tworzą odpadów.