Z jakich etapów składa się budowa drogi?

Budowa dróg i autostrad to duże przedsięwzięcia inwestycyjne, które wymagają nie tylko sporych nakładów finansowych, ale również wiedzy na temat ich budowy. Nieodzownym elementem podczas realizacji tego typu inwestycji są prace ziemne i zastosowanie odpowiedniej klasy materiałów sypkich w postaci specjalnych kruszyw dla drogownictwa. Jak przebiega budowa drogi?

Od czego zależy jakość infrastruktury drogowej?

Zastosowanie odpowiedniej grubości warstw nośnych dobranych do klasy drogi i występującego nań natężenia ruchu i rodzaju pojazdów korzystającej z drogi wpływa na trwałość infrastruktury drogowej. Znaczenie ma również jakość wykorzystywanych do budowy, remontu czy też modernizacji dróg surowców. Powinny się one cechować optymalnymi parametrami dostosowanymi do wymagań określonych w projekcie. Ważne jest, aby dostawy kruszywa i innych komponentów dróg cechowały się stabilnością i powtarzalnością parametrów a ich dostarczanie odbywało się w sposób równie terminowy co płynny.

Jakie są etapy budowy dróg?

Początkiem wszelkich prac jest odpowiednie przygotowanie gruntu pod drogi. Należy zadbać zarówno o wykonanie odpowiednich nasypów, jak i zagęszczenie i stabilizacja gruntu. Prace przygotowawcze to zwykle usunięcie warstwy humusu lub usunięcie (frezowanie) starej konstrukcji drogowej. Ma to na celu zapewnienie wysokiej skuteczności procesu powiązania gruntu rodzimego z nasypowym.

Przed etapem profilowania i zagęszczania gruntu  należy dokonać odpowiednich obliczeń co do sposobu ułożenia warstw stabilizujących konstrukcję tak, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe, aniżeli projektowane rzędne podłoża. Roboty te wykonywane są przez ulepszenia na teren robót odpowiedniego rodzaju podłoża. Dopiero po odpowiednim do 
projektu wykonaniu prac zagęszczająco-stabilizujących stosuje się kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm, przy czym podbudowy z kruszyw występują w dwóch warstwach, gdzie każda osiąga grubość  ok 10 cm.