Roboty ziemne

Oferujemy wykonanie robót ziemnych w województwie świętokrzyskim, a także w innych częściach Polski. Nasze usługi obejmują wydobycie gruntu naturalnego oraz kształtowania terenu. W ramach świadczonych robót ziemnych zajmujemy się układaniem, przemieszczaniem, a także zagęszczaniem masy ziemnej. W zakres robót ziemnych wykonywanych przez naszą firmę wchodzi również stabilizacja gruntów, którą przeprowadzamy różnymi metodami. Roboty ziemne pozwalają na niwelację lub wyrównanie terenu, przeprowadzenie melioracji, zasypek i wykopów oraz przygotowanie gruntu pod pozostałe prace ziemne. Dysponujemy nowoczesnym i specjalistycznym sprzętem budowlanym, który pozwala na sprawne zrealizowanie zleconych robót ziemnych zarówno poniżej, jak i powyżej powierzchni ziemi.

Warto pamiętać, że przed przeprowadzeniem robót ziemnych, a dokładniej wykopów budowlanych warto zlecić badania geotechniczne. Przeprowadzona analiza pozwala uzyskać informacje na temat rodzaju i stanu gruntu, głębokości wykopu oraz fundamentów, jakie należy zastosować na danym terenie. Do przeprowadzenia robót ziemnych pomocne będą również informacje o warunkach geologicznych i hydrotechnicznych.

 

Rodzaje wykonywanych wykopów

Wykonywane przez nas wykopy ziemne można podzielić na trzy podstawowe typy:

  • wąskoprzestrzenne – ich szerokość nie przekracza 1,5 m, długość i głębokość pozostaje dowolna w zależności od projektu, wykonywane są przede wszystkim pod ławy fundamentowe;
  • szerokoprzestrzenne – ich szerokość i długość wynoszą co najmniej 1,5 m, wykopy te wykonuje się pod domy podpiwniczone oraz pod drogi;
  • jamiste – ich szerokość i długość nie przekracza 1,5 m, zwykle głębokość wykopy również nie jest większa, wykonywane są zwykle pod fundamenty niewielkich budynków.

Wykopy budowlane wykonujemy za pomocą wysokiej klasy maszyn. Realizujemy wszystkie etapy prac, włącznie z usunięciem roślinnej warstwy ziemi. Klienci mogą liczyć na naszą profesjonalną i kompleksową obsługę.

 

PRACE ZIEMNE

Wykonujemy prace ziemne polegające na urabianiu gruntów i przeprowadzaniu procesów technologicznych zarówno dla osób indywidualnych, jak i instytucji publicznych i firm. Przeprowadzając prace ziemne, oferujemy między innymi usługi zagęszczania masy ziemnej, które przeprowadzane są m.in. w przypadku przygotowywania nawierzchni drogowej. Zajmujemy się także wydobywaniem gruntu naturalnego, melioracjami, rekultywacją, usuwaniem ziemi i przygotowaniem placu lub terenów budowy oraz wykopami liniowymi. Wykonujemy także wykopy tymczasowe. W ramach prowadzonych prac ziemnych kształtujemy teren zgodnie z przygotowanym projektem.

Realizujemy prace ziemne na niemal wszystkich rodzajach gruntu. Nasze maszyny przeprowadzą prace na terenach ilastych, skalistych, piaszczystych, a także gliniastych pochodzenia rzecznego i lodowcowego. Działamy zgodnie z projektem i typ prac dostosowujemy do rodzaju gruntu.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu ustalenia warunków współpracy. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji oraz profesjonalnie doradzimy.